Exkurzie farmy
Ponuka exkurzie našej farmy

Vážená pani riaditeľka/ pán riaditeľ.

Sme rodinná včelia farma Robotnica a ponúkame exkurzie pre školy.

Našim cieľom je propagovanie včelárskeho umenia mládeži, čím získa základné vedomosti o živote včiel a včelích produktoch. Žiaci získajú obraz o práci na farme, môžu si vyskúšať  napríklad  vytáčanie medu. zbíjanie  rámikov, spracovanie  vosku do sviečok, zdobenie medovníkov.

Pre žiakov sa individuálne pripraví animačný program, podľa veku žiakov, počtu žiakov, dĺžky trvania exkurzie. Podľa záujmu ku včelárskemu  programu sa pripája aj prezenácia histórie kúpeľnej obce Sklené Teplice. Ak je záujem o prenocovanie, je možnosť ubytovania v súkromí pri našej včelnici.

Celý program sa zosúladí po vypísaní a poslaní dotazníka na požiadavky školského výletu. Po telefonických alebo mailových konzultáciach sa vypracuje program a kaukulácia výletu vrátane dopravy,  ubytovania a samotnej exkurzie.

Za prezentáciu si účtuje Včelia farma 1 Euro za žiaka, čo sú náklady na nejaký výrobok, ktorý žiak dostane vo forme darčeka ako spomienku z exkurzie. Samozrejme všetci účastníci výletu si môžu zakúpiť produkty včiel med, propolis, vosk, peľ, materská kašička vo forme spracovaných výrobkov ako sviečky, mydlá, medovníky.

Ak Vás tento náučno-spoznávací  charakter školského výletu zaujal,  kontaktujte nás mailových adresách    jankalubuska@gmail.com

tiborlubusky@gmail.com

info@robotnica.sk

Pre Vaše overenie si nás kliknite www.robotnica.sk

Tešíme sa na Vašu spoluprácu s nami pri zveľaďovaní vedomostí žiakov o včelárstve. So srdečným pozdravom

Ing. Janka Lubušká a Ing. Tibor Lubušký

Vážená pani učiteľka/ pán učiteľ.

Pre uľahčenie Vašej práce pri  organizovaní školského výletu prosím vypíšte tento dotazník, aby sme si spravili obraz o aký charakter výletu zo žiakmi máte  záujem. Hodiace sa odpovede podčiarknite alebo zakrúžkujte. Ďakujem.

1.Dĺžka trvania školského výletu:  1deň,  2 dni,  3 dni,  4 dni, 5 dní,  6 dní,  7 dní

2. Dĺžka trvania exkurzie včelej farmy v hodinách:     1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

3. Vekové zloženie žiakov…………………………………………………………..

4. Približný počet žiakov……………………………………………………………

5. Program exkurzie / môže tu byť vyznačených aj viac  možností /:

prezentácia  farmy  áno - nie,   prehliadka kočovného voza so včelami áno - nie,

zbíjanie rámikov     áno – nie,       rozoberanie úla bez včiel áno – nie,

vytáčanie medu áno - nie,  ochutnávka med  áno – nie,

výroba sviečok áno – nie,     zdobenie medovníkov áno - nie

ďalšie priania  dopísať ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Pridružený program:

prezentácia historie kúpeľnej obci Sklené Teplice áno – nie,

kúpanie v kúpeľoch áno – nie, ubytovanie v ubytovni Slovan áno – nie,

ubytovanie v stanoch áno – nie,   zistenie dopravy, kaukulácia  áno – nie,

ďalšie priania  dopísať ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….