+420 773 631 138 Po-Pia 8 - 16h

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Golemos s.r.o., so sídlom Zátkovo nábřeží 448/7, České Budějovice, Česká republika, IČ 05208777, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 25048 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu
 • meno

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 1. zaradenie do verejne publikovanej databázy e-commerce špecialistov a osobný emailový kontakt pre bližšie dohodnutie spolupráce.

3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

 1. zaradenie do verejne publikovanej databázy e-commerce špecialistov a osobný emailový kontakt pre bližšie dohodnutie spolupráce.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Vyskúšajte ZADARMO a nezáväzne na 15 dní

Vyskúšať ZADARMO V plnej
verzii